Wikipedia Page View Stats 2020-05-26 10:50 for the period 2020-03-27--2020-05-25 (60 days)

Borgå

Svenska

Finska

Engelska

Tyska

1. Kategori:Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Borgå
Klovharun
!!!
Borgågemenskapen
Pellinge
!!!
Jackarby gård
!!!
!!!
!!!
Borgå landskommun
!!!
Borgåbladet
!!!
Kalbådagrund
!!!
Borgå gymnasium
!!!
!!!
Pellinge hembygdsförening
!!!
!!!
!!!
Varuboden-Osla
!!!
!!!
Anfallet mot Borgå
!!!
!!!
Borgå Akilles
Söderskär
!!!
!!!
Borgbacken, Borgå
!!!
!!!
!!!
Vessölandet
!!!
Hammars
!!!
!!!
Tolkis
!!!
!!!
!!!
Borgå stift 1723–1923
!!!
!!!
!!!
Ab Iris
!!!
!!!
!!!
Uddas
!!!
!!!
Kategori:Öar i Borgå
!!!
!!!
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1983
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1991
Borgå centraltätort
!!!
!!!
Jackarby
!!!
!!!
!!!
Kråkö, Borgå
!!!
!!!
Borgå svenska domkyrkoförsamling
!!!
!!!
!!!
Borgå folkakademi
!!!
!!!
!!!
Svartsån
!!!
!!!
Näse sten
!!!
!!!
!!!
Konstfabriken
!!!
!!!
Illbyån
!!!
!!!
Borgå fyr
!!!
!!!
Hax
!!!
!!!
Lillpernåviken
!!!
!!!
!!!
Orrby
!!!
!!!
!!!
Runeberg Junior-priset
!!!
!!!
!!!
Näse, Borgå stad
!!!
!!!
!!!
Uusimaa (tidning)
!!!
Borgå Tidning
!!!
!!!
Prästgårdsbacken
!!!
!!!
!!!
Kategori:Personer från Borgå
!!!
!!!
Eriksdal, Borgå
!!!
!!!
!!!
Orrbyfjärden
!!!
!!!
!!!
Varlax
!!!
!!!
!!!
S/S Armas
!!!
!!!
Hermansö, Borgå
!!!
!!!
!!!
Veckjärvi
!!!
!!!
Fladan, Borgå
!!!
!!!
!!!
Inveon
!!!
!!!
!!!
Kategori:Borgå
Aparnäs
!!!
!!!
!!!
Gåsgårdsträsket
!!!
!!!
!!!
Renstrandsträsket
!!!
!!!
!!!
Blinkan
!!!
!!!
!!!
Havsudden
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Vessölandet, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Pimijärvi
!!!
!!!
!!!
Stornäsudden
!!!
!!!
!!!
Tunnträsket
!!!
!!!
!!!
Ytterträsket (sjö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Byar i Borgå
!!!
!!!
Eriksdalinjärvi
!!!
!!!
!!!
Girsnäs
!!!
!!!
!!!
Hagnäs, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hasselholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kaarenkylä
!!!
!!!
!!!
Karijärvi (sjö i Nyland)
!!!
!!!
!!!
Killingö
!!!
!!!
!!!
Lillsjön (sjö i Finland)
!!!
!!!
!!!
Lohijärvi (sjö i Nyland)
!!!
!!!
!!!
Sandholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Työläinen (tidning)
!!!
!!!
Kategori:Borgå stift
!!!
!!!
Kategori:Byggnader i Borgå
!!!
Finnfjärden, Nyland
!!!
!!!
!!!
Fladan, Lovisa
!!!
!!!
!!!
Hemlandsudden
!!!
!!!
!!!
Kuggen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Långösundet
!!!
!!!
!!!
Molnbyträsket
!!!
!!!
!!!
Näseudden
!!!
!!!
!!!
Papinjärvi (sjö i Nyland)
!!!
!!!
!!!
Sillvik, Borgå stad
!!!
!!!
!!!
Sommarmusik i Borgå
!!!
!!!
!!!
Sondbyträsket
!!!
!!!
!!!
Storträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 60,34, long 25,79)
!!!
!!!
!!!
Viksbergsträsket
!!!
!!!
!!!
Ångesudden
!!!
!!!
!!!
Österbyfladan
!!!
!!!
!!!
Kaalahti
!!!
!!!
!!!
Klemetti
!!!
!!!
!!!
Sannainen
!!!
!!!
!!!
Vanhamoisio
!!!
!!!
!!!
Kategori:Borgå historia
!!!
!!!
!!!
Kategori:Museer i Borgå
!!!
!!!
!!!
Brunberg
!!!
!!!
!!!
Porvoon öljynjalostamo
!!!
!!!
!!!
Luettelo tunnetuista porvoolaisista
!!!
!!!
!!!
Porvoon mitta
!!!
!!!
!!!
Haikkoon lennätinvuori
!!!
!!!
!!!
Porvoon vaakuna
!!!
!!!
!!!
Nikuviken
!!!
!!!
!!!
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto
!!!
!!!
!!!
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon kaupunginosat
!!!
!!!
!!!
Ravintolalaiva Glückauf
!!!
!!!
!!!
Sifridus-kalkki
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon pormestarit ja kaupunginjohtajat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon nähtävyydet
!!!
!!!
!!!
Porvoon suomalainen seurakunta
!!!
!!!
!!!
Söderskärin ja Långörenin saaristo
!!!
!!!
!!!
Söderskärin luonnonsuojelualue
!!!
!!!
!!!
Ravintola Wanha Laamanni
!!!
!!!
!!!
Posintra
!!!
!!!
!!!
Pyhän Henrikin katolinen katedraaliseurakunta
!!!
!!!
!!!
Gotthard Flensborg
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon maalaiskunta
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon liikenne
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon julkiset taideteokset ja muistomerkit
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon urheilu
!!!
Luokka:Porvoon kaupunginvaltuutetut
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon oppilaitokset
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon taajamat
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon historia
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon luonto
!!!
!!!
!!!
Luokka:Porvoon media
!!!
!!!

2. Kategori:Borgå stift (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Borgå stift
Svenska Lutherska Evangeliföreningen
!!!
!!!
Helsingfors prosteri
!!!
!!!
!!!
Kyrkans Ungdom (Finland)
!!!
!!!
!!!
Kategori:Biskopar i Borgå stift
!!!
!!!
Lukas församling
!!!
!!!
!!!
Kyrkpressen
!!!
!!!
Markus församling
!!!
!!!
!!!
Ålands prosteri
!!!
!!!
!!!
Pedersöre prosteri
!!!
!!!
!!!
Biskopsvalet i Borgå stift 2019
!!!
!!!
!!!
Korsholms prosteri
!!!
!!!
!!!
Raseborgs prosteri
!!!
!!!
!!!
Kategori:Kyrkobyggnader i Borgå stift
!!!
!!!
!!!
Åbolands prosteri
!!!
!!!
!!!
Mellersta Nylands prosteri
!!!
!!!
!!!
Närpes prosteri
!!!
!!!
!!!
Biskopsvalet i Borgå stift 2006
!!!
!!!
!!!
Biskopsvalet i Borgå stift 2009
!!!
!!!
!!!
Domprosteriet, Borgå stift
!!!
!!!
!!!
Kategori:Församlingar i Borgå stift
!!!
!!!
Kategori:Borgå stift
!!!
!!!
Suomen ruotsinkielinen virsikirja
!!!
!!!
!!!
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä
!!!
!!!
!!!
Maalahden seurakuntayhtymä
!!!
!!!
!!!

3. Kategori:Biskopar i Borgå stift (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Björn Vikström
John Vikström
!!!
Erik Vikström
!!!
!!!
Gustav Björkstrand
!!!
!!!
Bo-Göran Åstrand
!!!
!!!
Daniel Juslenius
Max von Bonsdorff
!!!
Johan Nylander
!!!
!!!
Kategori:Biskopar i Borgå stift
!!!
!!!
Georg Olof Rosenqvist
!!!
!!!
Johan Viktor Johnsson
!!!
!!!
Karl-Erik Forssell
!!!
!!!
Johannes Gezelius den yngste
!!!
!!!
Frans Ludvig Schauman
!!!
!!!
Magnus Jakob Alopaeus
!!!
!!!
Carl Henrik Alopaeus
!!!
!!!
Zacharias Cygnæus den äldre
!!!
!!!
Jaakko Gummerus
!!!
!!!
Johan Molander (biskop)
!!!
!!!
Anders Johan Hornborg
!!!
!!!
Carl Gustaf Ottelin
!!!
Herman Råbergh
!!!
!!!
Zacharias Cygnæus den yngre
!!!
!!!

4. Kategori:Församlingar i Borgå stift (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Jakobstads svenska församling
!!!
!!!
!!!
Johannes församling, Helsingfors
!!!
!!!
!!!
Matteus församling, Helsingfors
!!!
!!!
!!!
Olaus Petri församling, Helsingfors
!!!
!!!
Petrus församling
!!!
!!!
!!!
Kronoby församling
!!!
!!!
!!!
Agricola svenska församling
!!!
!!!
Agricola svenska församling
!!!
!!!
Karleby svenska församling
!!!
!!!
!!!
Korsholms svenska församling
!!!
!!!
!!!
Larsmo församling
!!!
!!!
Kimitoöns församling
!!!
!!!
!!!
Eckerö församling
!!!
!!!
Finström-Geta församling
!!!
!!!
Tammerfors svenska församling
!!!
!!!
Vörå församling
!!!
!!!
!!!
Esse församling
!!!
!!!
!!!
Väståbolands svenska församling
!!!
!!!
!!!
Vasa svenska församling
!!!
!!!
!!!
Närpes församling
!!!
!!!
Esbo svenska församling
!!!
!!!
Mariehamns församling
!!!
!!!
!!!
Nedervetil församling
!!!
!!!
!!!
Nykarleby församling
!!!
!!!
!!!
Pernå församling
!!!
!!!
Esbo svenska församling
!!!
!!!
Korsnäs församling
!!!
!!!
Pedersöre församling
!!!
!!!
!!!
Sibbo svenska församling
!!!
!!!
!!!
Deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde
!!!
!!!
!!!
Sund-Vårdö församling
!!!
!!!
!!!
Purmo församling
!!!
!!!
!!!
Åbo svenska församling
!!!
!!!
Övermarks församling
!!!
!!!
!!!
Solfs församling
!!!
!!!
!!!
Borgå svenska domkyrkoförsamling
!!!
!!!
!!!
Hammarlands församling
!!!
!!!
Ingå församling
!!!
!!!
!!!
Ekenäsnejdens svenska församling
!!!
!!!
!!!
Hangö svenska församling
!!!
!!!
!!!
Lovisa svenska församling
!!!
!!!
Terjärv församling
!!!
!!!
!!!
Jomala församling
!!!
!!!
Lemland-Lumparlands församling
!!!
!!!
Malax församling
!!!
!!!
Saltviks församling
!!!
!!!
!!!
Ålands södra skärgårdsförsamling
!!!
!!!
!!!
Replots församling
!!!
!!!
!!!
Brändö-Kumlinge församling
!!!
!!!
!!!
Kvevlax församling
!!!
!!!
!!!
Petalax församling
!!!
!!!
Jeppo församling
!!!
!!!
!!!
Bergö församling
!!!
!!!
Ekenäs församling
!!!
!!!
!!!
Munsala församling
!!!
!!!
!!!
Oravais församling
!!!
!!!
!!!
Vanda svenska församling
!!!
!!!
!!!
Grankulla svenska församling
!!!
!!!
!!!
Kristinestads svenska församling
!!!
!!!
!!!
Kyrkslätts svenska församling
!!!
!!!
!!!
Tenala församling
!!!
!!!
!!!
Karis-Pojo svenska församling
!!!
!!!
!!!
Pojo svenska församling
!!!
!!!
!!!
Karis svenska församling
!!!
!!!
!!!
Liljendals församling
!!!
!!!
Snappertuna församling
!!!
!!!
!!!
Bromarvs församling
!!!
!!!
!!!
Lappträsks svenska församling
!!!
!!!
Pörtoms församling
!!!
!!!
!!!
Sjundeå svenska församling
!!!
!!!
!!!
Kategori:Församlingar i Borgå stift
!!!
!!!
Lappfjärd-Kristinestads församling
!!!
!!!
!!!
Suomen saksalainen seurakunta
!!!
!!!
!!!
Pedersören seurakunta
!!!
!!!
!!!
Ähtävän seurakunta
!!!
!!!
!!!
Purmon seurakunta
!!!
!!!
!!!

5. Kategori:Kyrkobyggnader i Borgå stift (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Borgå domkyrka
Johanneskyrkan, Helsingfors
Jomala kyrka
Korsholms kyrka
!!!
Lappfjärds kyrka
!!!
!!!
S:t Görans kyrka, Mariehamn
!!!
Kökars kyrka
!!!
!!!
Karleby kyrka
!!!
Finströms kyrka
!!!
Föglö kyrka
!!!
!!!
Sottunga kyrka
!!!
!!!
Sunds kyrka, Åland
!!!
!!!
Sankta Katarina kyrka, Karis
!!!
!!!
Trefaldighetskyrkan, Vasa
!!!
!!!
Purmo kyrka
!!!
!!!
Ingå kyrka
!!!
!!!
Esbo domkyrka
Vörå kyrka
!!!
Pernå kyrka
!!!
Sibbo gamla kyrka
!!!
!!!
Gamla kyrkan, Helsingfors
Tenala kyrka
!!!
!!!
Lumparlands kyrka
!!!
Saltviks kyrka
!!!
Esse kyrka
!!!
!!!
Larsmo kyrka
!!!
!!!
Ekenäs kyrka
!!!
!!!
Nagu kyrka
!!!
!!!
Kronoby kyrka
!!!
!!!
Nykarleby kyrka
!!!
Pargas kyrka
!!!
Lovisa kyrka
!!!
!!!
Sibbo nya kyrka
!!!
!!!
Ulrika Eleonora kyrka, Kristinestad
!!!
!!!
Eckerö kyrka
!!!
Korpo kyrka
!!!
S:ta Birgitta kyrka, Lemland
!!!
Närpes kyrka
!!!
!!!
Tyska kyrkan, Helsingfors
!!!
Hammarlands kyrka
!!!
!!!
Korsnäs kyrka
!!!
!!!
Kyrkslätts kyrka
!!!
!!!
Kvevlax kyrka
!!!
!!!
Pojo kyrka
!!!
Kumlinge kyrka
!!!
Terjärv kyrka
!!!
!!!
Geta kyrka
!!!
!!!
Hangö kyrka
!!!
!!!
S:t Marie kyrka, Åbo
!!!
Brändö kyrka, Vasa
!!!
!!!
Gamla kyrkan, Tammerfors
!!!
Västanfjärds gamla kyrka
!!!
!!!
Sideby kyrka
!!!
!!!
Snappertuna kyrka
!!!
!!!
Västanfjärds nya kyrka
!!!
!!!
Oravais kyrka
!!!
!!!
Brändö kyrka, Åland
!!!
!!!
Svartå kyrka
!!!
!!!
Östersundoms kyrka
!!!
Dalsbruks kyrka
!!!
!!!
Gamlakarleby stadskyrka
!!!
Malax kyrka
!!!
!!!
S:t Andreas kyrka, Kimito
!!!
!!!
Replot kyrka
!!!
!!!
Vårdö kyrka
!!!
!!!
Maxmo kyrka
!!!
!!!
Sjundeå kyrka
!!!
!!!
Dragsfjärds kyrka
!!!
!!!
Liljendal kyrka
!!!
!!!
Nya kyrkan, Kristinestad
!!!
!!!
Iniö kyrka Sophia Wilhelmina
!!!
!!!
Strömfors kyrka
!!!
!!!
Dragnäsbäcks kyrka
!!!
!!!
!!!
Lappträsk kyrka
!!!
!!!
Olaus Petri kyrka, Helsingfors
!!!
!!!
Pörtoms kyrka
!!!
!!!
Solfs kyrka
!!!
!!!
Sankt Mårtens kyrka
!!!
!!!
Petalax kyrka
!!!
!!!
Nedervetil kyrka
!!!
!!!
Roparnäs kyrka
!!!
!!!
Täktom kapell
!!!
!!!
Bromarvs kyrka
!!!
!!!
Hitis kyrka
!!!
!!!
Pikis kyrka
!!!
!!!
S:t Jacobs kyrka, Helsingfors
!!!
!!!
Kategori:Kyrkobyggnader i Borgå stift
!!!
!!!
!!!
Bergö kyrka
!!!
!!!
Houtskär kyrka Jungfru Maria
!!!
!!!
S:t Karins kyrka
!!!
!!!
Sankt Johannes kyrka, Lemland
!!!
!!!
!!!
Björköby kyrka
!!!
!!!
Kustö kyrka
!!!
!!!
Lillkyro kyrka
!!!
!!!
Övermarks kyrka
!!!
!!!
!!!
Masaby kyrka
!!!
!!!
Sundom kyrka
!!!
!!!
Yxpila kyrka
!!!
!!!
Nötö kapell
!!!
!!!
Grankulla kyrka
!!!
!!!
Henrikskyrkan, Åbo
!!!
!!!
Kakskerta kyrka
!!!
Degerby kyrka
!!!
!!!
Lappvik kyrka
!!!
!!!
Söderkulla kyrka
!!!
!!!
!!!
Tankar kyrka
!!!
!!!
Vänö kapell
!!!
!!!
!!!
Öja bykyrka
!!!
!!!
!!!
Hirvensalo kyrka
!!!
!!!

6. Kategori:Byar i Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Gammelbacka
!!!
!!!
Sköldvik
!!!
!!!
Onas
!!!
!!!
Boe
!!!
!!!
!!!
Hindhår
!!!
!!!
Kiala
!!!
!!!
Vålax
!!!
!!!
!!!
Kullo
!!!
!!!
!!!
Fagerstad
!!!
!!!
!!!
Drägsby
!!!
!!!
!!!
Kerko
!!!
!!!
Svartså
!!!
!!!
!!!
Illby
!!!
!!!
Kardrag
!!!
!!!
!!!
Norrveckoski
!!!
!!!
!!!
Kategori:Byar i Borgå
!!!
!!!

7. Kategori:Byggnader i Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Borgå domkyrka
Haiko gård
!!!
!!!
Diktarhemmet i Borgå
!!!
!!!
Borgå gymnasium
!!!
!!!
Kiala gård
!!!
!!!
Johan Ludvig Runebergs hem
!!!
!!!
Borgå rådhus
!!!
!!!
Societetshuset i Borgå
!!!
!!!
!!!
Albert Edelfelts ateljémuseum
!!!
!!!
Borgå järnvägsstation
!!!
!!!
Konstfabriken
!!!
!!!
Holmska köpmansgården
!!!
!!!
!!!
Postbacken
!!!
!!!
Borgå domkapitelshus
!!!
!!!
!!!
Hörbergsgårdens museum
!!!
!!!
!!!
Kategori:Byggnader i Borgå
!!!

8. Kategori:Borgå historia (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Borgå lantdag
Kategori:Borgå historia
!!!
!!!
!!!

9. Kategori:Museer i Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Johan Ludvig Runebergs hem
!!!
!!!
Albert Edelfelts ateljémuseum
!!!
!!!
Borgå museum
!!!
!!!
Holmska köpmansgården
!!!
!!!
!!!
Postbacken
!!!
!!!
Walter Runebergs skulptursamling
!!!
!!!
!!!
Hörbergsgårdens museum
!!!
!!!
!!!
Konsthallen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kategori:Museer i Borgå
!!!
!!!
!!!
Yrjö A. Jänttis konstsamling
!!!
!!!
!!!

10. Kategori:Personer från Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Chris Härenstam
!!!
!!!
!!!
Nils Brandt
!!!
!!!
Siri von Essen
Tua Forsström
Gunnar Palme
!!!
!!!
Albert Edelfelt
Sami Hyypiä
Olof Palme (historiker)
!!!
Göran Magnus Sprengtporten
Susanna Ringbom
!!!
!!!
!!!
Torsten Stålhandske
Ior Bock
Leena Peisa
!!!
Ville Vallgren
Solveig von Schoultz
!!!
Walter Runeberg
Valle Rosenberg
!!!
!!!
Klaus Härö
Arvid Wittenberg
Tom Sandqvist
!!!
!!!
!!!
Fredrik Adlercreutz
!!!
!!!
Hanna Palme
!!!
!!!
Marguerite Walfridson
!!!
!!!
Johan Bäckman
Jeanette Björkqvist
!!!
!!!
Gabriel von Bonsdorff
!!!
Pär Stenbäck
!!!
Clas Sparre
!!!
!!!
Axel Wallgren
!!!
!!!
Mikaela Nylander
!!!
!!!
Hendrik Nyberg
!!!
!!!
!!!
Robert Runeberg
!!!
!!!
Beda Stjernschantz
!!!
!!!
Kjell Carlström
Anders Erik Ramsay
!!!
!!!
Bernhard Frankenhaeuser
!!!
!!!
Robert Lichton
Emma Juslin
!!!
!!!
Elsa Beata Bunge
!!!
!!!
Osmo A. Wiio
Johan Bonsdorff
!!!
!!!
Frans Ludvig Calonius
!!!
!!!
Erland Forsberg
!!!
!!!
!!!
Åsa Hellman
!!!
!!!
Carl Gustaf Ramsay
!!!
!!!
Saara Hopea-Untracht
!!!
!!!
Johan August von Born
!!!
!!!
Alexander Gadolin
!!!
Lauri Lehtinen
Bengt Packalén
!!!
!!!
Mathilda Rotkirch
!!!
Constantin Boije af Gennäs
!!!
!!!
Antti Linnovaara
!!!
!!!
!!!
Nina Roos
!!!
!!!
Johan Wilhelm Runeberg
!!!
Kaisa Leka
!!!
Synnöve Beskow-Lindfors
!!!
!!!
!!!
Elmer Green
!!!
!!!
Werner Söderström
!!!
!!!
Raul Hellberg
Ragna Ahlbäck
!!!
!!!
Klaus Suomela
!!!
Viggo Wallensköld
!!!
!!!
Karin Allardt Ekelund
!!!
!!!
Stig Fredriksson (målare)
!!!
!!!
Dag Hemdal
!!!
!!!
Viking Smeds
!!!
!!!
!!!
Rakel Wihuri
!!!
!!!
Jacob Bonsdorff
!!!
!!!
Henrik Borenius
!!!
!!!
Kaj Bärlund
!!!
!!!
Simon Elo
!!!
Theodoricus Petri Rutha
!!!
Johan Berendes den yngre
!!!
!!!
Roger Holmström
!!!
!!!
!!!
Bo Palmgren
!!!
!!!
Johan Agapetus Törngren
!!!
!!!
Henrik Antell
!!!
!!!
Gustav Djupsjöbacka
!!!
!!!
Benjamin Frosterus
!!!
Daniel Helsingius
!!!
!!!
Theodor Lindh
!!!
!!!
John Lindroth
Aku-Kimmo Ripatti
!!!
!!!
Harry Granberg
!!!
!!!
!!!
V. V. Järner
!!!
!!!
Bertel Nyberg
!!!
!!!
Kategori:Personer från Borgå
!!!
!!!
Åke Gulin
!!!
!!!
Karin Hirn
!!!
!!!
Dan Lindholm
!!!
!!!
!!!
Märta Lindholm
!!!
!!!
!!!
Erik Lönnroth (universitetsrektor)
!!!
!!!
Selim Soldan
!!!
!!!
Olle Spring
!!!
!!!
Eddie Stenberg
!!!
!!!
Thorsten Waenerberg
!!!
Johan Henrik Wijkman
!!!
!!!
Åke Granlund
!!!
!!!
Gundel Henrikson
!!!
!!!
Johan Meriluoto
!!!
Paul Nyberg
!!!
!!!
Sixten Wackström
!!!
August Boman
!!!
!!!
Johan Kraftman
!!!
!!!
Paul Krogius
!!!
!!!
Gunnar Mårtenson
!!!
!!!
Sven Segerstråle
!!!
!!!
Erkki Vala
!!!
!!!
Allan Serlachius
!!!
Jouko Tolonen
!!!
!!!
Birger Wiik
!!!
!!!
Ole Kandelin
!!!
!!!
Erik Johan Längman
!!!
!!!
Harald Åkerman
!!!
!!!
Axel Herman Bergholm
!!!
!!!
Albert Björkman
!!!
!!!
Edvard af Brunér
!!!
!!!
Petrus Carstenius
!!!
!!!
Anders Kraftman
!!!
!!!
Wolmar Nyberg
!!!
!!!
!!!
Eva Olsoni
!!!
!!!
Gabriel Mauritz Waenerberg
!!!
!!!
Karl Wahlfors
!!!
!!!
Ludvig Wennervirta
!!!
!!!
Birger Åkerman
!!!
!!!
Marjatta Hanhijoki
!!!
!!!
Mårten Johan Lindfors
!!!
!!!
!!!
L.A. Salava
!!!
!!!
Aina Rosina Standertskjöld
!!!
!!!
!!!

11. Kategori:Öar i Borgå (sv)

ArtikelSV LängdLängdSV LäsningarLäsningarFörslag
Emsalö
!!!
Pörtö
!!!
!!!
Furuskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Vessölandet
!!!
Kategori:Öar i Borgå
!!!
!!!
Kråkö, Borgå
!!!
!!!
Källaren
!!!
!!!
!!!
Herrskär
!!!
!!!
!!!
Storpellinge
!!!
!!!
!!!
Bodö, Borgå
!!!
!!!
Hästholmen (vid Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sundön
!!!
!!!
!!!
Svinö, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mattlandet
!!!
!!!
!!!
Ramsholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Rävholmen
!!!
!!!
!!!
Äggskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Romholmen
!!!
!!!
!!!
Ölandet
!!!
!!!
!!!
Andersholmen
!!!
!!!
!!!
Bredskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Gistholmen
!!!
!!!
!!!
Skalkarn
!!!
!!!
!!!
Skallerholmarna
!!!
!!!
!!!
Stora Bjurholmen
!!!
!!!
!!!
Bastulanden
!!!
!!!
!!!
Basören
!!!
!!!
!!!
Bockhuvudet
!!!
!!!
!!!
Hamnholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Härskesholmen
!!!
!!!
!!!
Höghäll, Borgå
!!!
!!!
!!!
Illvarden
!!!
!!!
!!!
Kalvön, Borgå
!!!
!!!
Kölhällen
!!!
!!!
!!!
Lillpellinge
!!!
!!!
!!!
Rönnholmen (i Stensbölefjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sandholmen, Sibbo och Borgå
!!!
!!!
!!!
Stenören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Tunnholmen
!!!
!!!
!!!
Baggholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (i Pirlaxfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Björnholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Bockholmsgrundet
!!!
!!!
!!!
Brunnskär (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Brännholmarna
!!!
!!!
!!!
Bässholmen (vid Emaslö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Fiskesholmen
!!!
!!!
!!!
Fåbistholmarna
!!!
!!!
!!!
Fårholmarna
!!!
!!!
!!!
Granskär (vid Budö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Halsskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Haxalö
!!!
!!!
!!!
Hänör
!!!
!!!
!!!
Kalkskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Koitö
!!!
!!!
!!!
Korsholmsören
!!!
!!!
!!!
Kortasskär
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långholmen (vid Tirmo, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långön (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långön (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Majholmen (väster om Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Saltvikholmen
!!!
!!!
!!!
Sandön (vid Hasselö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sandön (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sitterskär
!!!
!!!
!!!
Slekesholmen
!!!
!!!
!!!
Stora Kummelskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Stora Kölhällen
!!!
!!!
!!!
Svärtesholmen
!!!
!!!
!!!
Östra Rönnskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Albläktören
!!!
!!!
!!!
Aparholmen och Risholmen
!!!
!!!
!!!
Barklanden
!!!
!!!
!!!
Bastö, Borgå
!!!
!!!
!!!
Basörstenen
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (i Esthamnsfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Brändholmarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Brännäsören
!!!
!!!
!!!
Bässholmen (vid Bodö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Demaskär
!!!
!!!
!!!
Dikarnäs
!!!
!!!
!!!
Finnholmarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Fåfängholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Förstaholmen
!!!
!!!
!!!
Glosholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Granön, Borgå
!!!
!!!
!!!
Grisselholmen (vid Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Gråhällen
!!!
!!!
!!!
Halvtunnholmen
!!!
!!!
!!!
Hamnholm, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hasselö, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hemholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Horsören
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen (vid Sondby, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Hästholmen (vid Lillpellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Höghällen (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Inre Kittelskär
!!!
!!!
!!!
Julöbulten
!!!
!!!
!!!
Kalvholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kilören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kissaholmen
!!!
!!!
!!!
Klemetsholmen
!!!
!!!
!!!
Klumpen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Koholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Korsholmen (nordöst om Bastö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Korsö, Borgå
!!!
!!!
!!!
Käringen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Käringskrevan
!!!
!!!
!!!
Lammören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Larsskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Brokholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Fårholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Svartholmen
!!!
!!!
!!!
Långöhällarna
!!!
!!!
!!!
Långören (vid Tirmo, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Lökskärsklacken
!!!
!!!
!!!
Marsholmen
!!!
!!!
!!!
Mellanhället
!!!
!!!
!!!
Namnlösholmen
!!!
!!!
!!!
Norra Tavastholmen
!!!
!!!
!!!
Onaslandet
!!!
!!!
!!!
Orrörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Povi
!!!
!!!
!!!
Pörtö Själahällarna
!!!
!!!
!!!
Risholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Rödholmen
!!!
!!!
!!!
Saltörarna
!!!
!!!
!!!
Skallo Buskören
!!!
!!!
!!!
Skarvgaddarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Skeppkalla
!!!
!!!
!!!
Skränhället
!!!
!!!
!!!
Smedjeholmen
!!!
!!!
!!!
Stackholmen och Laduholmen
!!!
!!!
!!!
Stenörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Stora Buskören
!!!
!!!
!!!
Stora Hästskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Stora Svartholmen
!!!
!!!
!!!
Storholmen (vid Vessölandet, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sundholmen (3 km öster om Lillpellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Söderholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Södra Tavastholmen
!!!
!!!
!!!
Tallholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Tavistholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Timmerholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Tullandet, Borgå
!!!
!!!
!!!
Tövholmen
!!!
!!!
!!!
Västerhällen
!!!
!!!
!!!
Ygglasön
!!!
!!!
!!!
Ytterbådan, Borgå
!!!
!!!
!!!
Ytterhällarna
!!!
!!!
!!!
Yttre Barlastholmen
!!!
!!!
!!!
Yttre Kittelskär
!!!
!!!
!!!
Ängesholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Ölhuvudet
!!!
!!!
!!!
Örnholmen
!!!
!!!
!!!
Östra Hästhällen
!!!
!!!
!!!
Alörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Alören (i Seitlaxfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Alören (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Andraholmen
!!!
!!!
!!!
Anttiholmen
!!!
!!!
!!!
Aparnäsholmen
!!!
!!!
!!!
Aspholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Asörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Baggishället
!!!
!!!
!!!
Bastustocken
!!!
!!!
!!!
Bergholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Bisaballen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Bisapallen
!!!
!!!
!!!
Björkholmarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Björkholmen (i Orrbyfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Björnholmen (vid Tirmo, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Björnhällen
!!!
!!!
!!!
Blockören
!!!
!!!
!!!
Blyören
!!!
!!!
!!!
Bockholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Boviksören
!!!
!!!
!!!
Bredholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Bredören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Brokholmsören
!!!
!!!
!!!
Brudholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Brudholmshället
!!!
!!!
!!!
Brunnkläppen
!!!
!!!
!!!
Brunnskär (vid Långören, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Brunnskärsören
!!!
!!!
!!!
Brändholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Brändholmshällarna
!!!
!!!
!!!
Brännskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Burkholmen
!!!
!!!
!!!
Busörarna
!!!
!!!
!!!
Bånholmarna
!!!
!!!
!!!
Bånviksörarna
!!!
!!!
!!!
Båtvikören
!!!
!!!
!!!
Böndagshällen
!!!
!!!
!!!
Dansarhället
!!!
!!!
!!!
Dekenskär
!!!
!!!
!!!
Dekonihället
!!!
!!!
!!!
Delholmen
!!!
!!!
!!!
Demasholmen
!!!
!!!
!!!
Dikeshällarna
!!!
!!!
!!!
Diskören
!!!
!!!
!!!
Dödholmen
!!!
!!!
!!!
Dömansholmen
!!!
!!!
!!!
Enbolsholmen
!!!
!!!
!!!
Falkholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Falkholmen (vid Pirlax, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Fallholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Farfarsören
!!!
!!!
!!!
Finnholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Fiskesklobbarna
!!!
!!!
!!!
Fiskesklobben
!!!
!!!
!!!
Fjurholmen
!!!
!!!
!!!
Fjärdstenen
!!!
!!!
!!!
Flackholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Flakaholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Flakaholmsören
!!!
!!!
!!!
Flakaskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Flakaörarna
!!!
!!!
!!!
Flottaskären
!!!
!!!
!!!
Furuholmen (vid Emsalöfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Furuholmen (vid Hammars, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Fåfängshällarna
!!!
!!!
!!!
Fågelhället
!!!
!!!
!!!
Fårholmshällarna
!!!
!!!
!!!
Fårholmsklobben
!!!
!!!
!!!
Gaddarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Getholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Getören (vid Lillpellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Getören (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Glosholmsbultarna
!!!
!!!
!!!
Granholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Granskär (öster om Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Grisselholmen (vid Bodö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Grisselholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Grytesholmarna
!!!
!!!
!!!
Gräsörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Gräsören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Grötören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Gåsholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Gåsskvättan
!!!
!!!
!!!
Gåsörarna, Borgå
!!!
!!!
!!!
Gåsören (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Gåsören (vid Pirlax, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Halsholmen (vid Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Halsholmen (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Halsholmen (vid Pirlax, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Hamnören
!!!
!!!
!!!
Haverholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Havsuddshället
!!!
!!!
!!!
Havören
!!!
!!!
!!!
Hennihällen
!!!
!!!
!!!
Holmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hommanskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hummelholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hundskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hället, Borgå
!!!
!!!
!!!
Hässjeholmen (vid Bengtsby, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Hästhällen
!!!
!!!
!!!
Högharukobben
!!!
!!!
!!!
Högharun, Borgå
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Pirlax, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Högholmen (vid Tolkis, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Höghällen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Höghället, Borgå
!!!
!!!
!!!
Högskär (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Högskär (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Högskär (öster om Lillpellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Iso Lamppukari
!!!
!!!
!!!
Julkakan
!!!
!!!
!!!
Julkaksören
!!!
!!!
!!!
Jussikariören
!!!
!!!
!!!
Jussinkari, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kalkskärs Storhället
!!!
!!!
!!!
Kalvholmsören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kanonhällen
!!!
!!!
!!!
Kappalaörarna
!!!
!!!
!!!
Kattören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kaunissaari (ö i Nyland, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Keskiluoto, Borgå
!!!
!!!
!!!
Killingholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kirstikari
!!!
!!!
!!!
Klovholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Knektskär
!!!
!!!
!!!
Knäppelören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Kokkomaa
!!!
!!!
!!!
Kopparbådan
!!!
!!!
!!!
Korsholmen (vid Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Korsholmen (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Korsholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Kortmansgadden
!!!
!!!
!!!
Kristiansstenen
!!!
!!!
!!!
Kråkskär, Nyland
!!!
!!!
!!!
Kulklackarna
!!!
!!!
!!!
Kunuholmen
!!!
!!!
!!!
Kälkholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Källklobbarna
!!!
!!!
!!!
Käringören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Laduholmen (vid Bastö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Laduholmen (vid Tirmo, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Ladunäsören
!!!
!!!
!!!
Laggarholmen
!!!
!!!
!!!
Lamppukarihällen
!!!
!!!
!!!
Larsskärs Lillhället
!!!
!!!
!!!
Larsskärs Storhället
!!!
!!!
!!!
Ledesholmarna
!!!
!!!
!!!
Ledskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Ledören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Leppäkari, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lergrundet, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Barlastholm
!!!
!!!
!!!
Lilla Bjurholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Buskören
!!!
!!!
!!!
Lilla Båtskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Enbolsholmen
!!!
!!!
!!!
Lilla Hästskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Högholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Kummelskär
!!!
!!!
!!!
Lilla Nätiholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Stenskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilla Tärnesören
!!!
!!!
!!!
Lillbådan, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lillgrundet, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lillholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lillhället, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lilloton
!!!
!!!
!!!
Lillören (söder om Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Lillören (vid Orrby, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Limholmsörarna
!!!
!!!
!!!
Linholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Linholmsören
!!!
!!!
!!!
Liniholmen
!!!
!!!
!!!
Linkläppen
!!!
!!!
!!!
Linnapää
!!!
!!!
!!!
Loton, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lusören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Långholmen och Motlandet
!!!
!!!
!!!
Långhällen (vid Lillpellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långhällen (vid Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långhället
!!!
!!!
!!!
Långhällskobben
!!!
!!!
!!!
Långreven
!!!
!!!
!!!
Långrevskobben
!!!
!!!
!!!
Långökubben
!!!
!!!
!!!
Långören (söder om Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Långören, Borgå och Sibbo
!!!
!!!
!!!
Lägnarna
!!!
!!!
!!!
Lägnhällen
!!!
!!!
!!!
Lästholmen
!!!
!!!
!!!
Lökskär (sydväst om Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Lökskär (öster om Pellinge, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Lökön
!!!
!!!
!!!
Lövholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Lövholmsklobben
!!!
!!!
!!!
Majholmen (norr om Emsalö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Mattholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mellanklobben, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mellerstholmen
!!!
!!!
!!!
Metanhäll
!!!
!!!
!!!
Missholm, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mittiören
!!!
!!!
!!!
Mjåholmen
!!!
!!!
!!!
Morgongåvan, Borgå
!!!
!!!
!!!
Morumshällarna (vid Bastö, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Morumshällarna (vid Onas, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Mossaholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Motlandet, Borgå
!!!
!!!
!!!
Musblötan
!!!
!!!
!!!
Mårihället
!!!
!!!
!!!
Måsholmarna
!!!
!!!
!!!
Måsholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Måsholmshällen
!!!
!!!
!!!
Måsholmsklacken
!!!
!!!
!!!
Måshället
!!!
!!!
!!!
Måsskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mörholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Mörhällen
!!!
!!!
!!!
Namnlösan, Borgå
!!!
!!!
!!!
Norrholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Notören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Nybanskäret
!!!
!!!
!!!
Nyttesholmen
!!!
!!!
!!!
Nyviksholmen
!!!
!!!
!!!
Nätiholmen, Borgå
!!!
!!!
!!!
Nätkobben, Borgå
!!!
!!!
!!!
Olkholmen
!!!
!!!
!!!
Olkholmsbullen
!!!
!!!
!!!
Oniskören
!!!
!!!
!!!
Ormskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Orrhällen
!!!
!!!
!!!
Pattholmen
!!!
!!!
!!!
Pieni Lamppukari
!!!
!!!
!!!
Racklen
!!!
!!!
!!!
Remmarhällen
!!!
!!!
!!!
Repholmen
!!!
!!!
!!!
Risskär
!!!
!!!
!!!
Risslahällen
!!!
!!!
!!!
Rundholmen
!!!
!!!
!!!
Rutuhällen
!!!
!!!
!!!
Ryssjeören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Rågskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Råören
!!!
!!!
!!!
Rävnäsholmen
!!!
!!!
!!!
Rödhället
!!!
!!!
!!!
Rönnholmen (i Gäddragfjärden, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Rönnskär, Borgå
!!!
!!!
!!!
Rönnskärshället
!!!
!!!
!!!
Röören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Saltörshällen
!!!
!!!
!!!
Sandviksören
!!!
!!!
!!!
Sandören, Borgå
!!!
!!!
!!!
Sankanörarna
!!!
!!!
!!!
Satamasaaret
!!!
!!!
!!!
Sikvarpshällen
!!!
!!!
!!!
Sillholmen (vid Vessölandet, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sillholmen (vid Ölandet, Borgå)
!!!
!!!
!!!
Sillholmshällen
!!!
!!!
!!!
Sillholmsklobben
!!!
!!!
!!!
Sillvikörarna
!!!
!!!
!!!
Siperholmen